Menu

Tekst. Språk. Oversettelse.

Velkommen til Samtext. 

Tekstforsikringsavtale

 

Det inngås herved intet mindre enn en tekstforsikringsavtale mellom deg som jobber med finans og ønsker å bli Samtext-kunde, og Samtext.

VILKÅR

Avtaleintensjon

Kunden går med dette med på å la Samtext låne og forvalte tekster kunden ikke er hundre prosent fornøyd med, tekster som må oversettes eller tekster som trenger en korrektur, mot at Samtext lover å levere tekstene tilbake til kunden, frie for feil, klare til trykk og/eller forståelige for kundens kolleger i utlandet – samt at papirene under Samtexts forvaltning dessuten har steget i verdi. Kunden går også med på å gi Samtext skriveoppdrag som brosjyrer og nettsider, mot at Samtext lover å gi kunden kreative tekster som gir en følelse av at januareffekten kommer allerede før julegratialet blir utbetalt.

Forfallsdato

Samtext lover å fortsette den gode vanen med alltid å levere oversatte, versjonerte, korrekturleste og/eller kreative tekster til avtalt tid, mot at kunden simpelthen gir Samtext et gullrush av materiale å jobbe med. Samtext tar selvfølgelig også på seg de helt små oppdragene, og kan da gi en kollektiv forsikring om å ta det objektive ansvaret for at tekstene er tilbake hos kunden før kunden rekker å si omløpshastighet.

Helseforsikring

Hvis kundens bedrift lider av røde tall, har merket et voldsomt tap i pengemengden eller kjenner symptomer på et negativt profittvarsel, kan Samtext tilby kunden en gunstig helseforsikring – om ikke mot røde tall, liten pengemengde eller negativt profittvarsel, så i alle fall mot røde streker i teksten og talløse unødvendige oppklaringer av mening og innhold.

Husk: Dårlig språk innebærer stor risiko for feiltolkning av kundens klare intensjoner.

Resultatpynting

Dersom språket i kundens kvartalsrapporter, årsrapporter, pressemeldinger eller bedriftspresentasjoner åpenbart trenger en skikkelig window dressing, garanterer Samtext at kunden vil få et skreddersydd og plettfritt produkt tilbake. Samtext garanterer at tekstene kunden får i retur, vil ha gjennomgått en markant språkfeildeflasjon, da Samtext har ulykkesforsikrende korrekturrutiner på akkurat dette området. Samtext står forøvrig fritt til å nedskrive materialet hvis de føler det er så oppblåst at tekstboblen står i fare for å sprekke. Kunden går herved med på å ta Samtext med i regnskapet, slik at kunden kan senke skuldrene og fokusere all sin energi på det kunden kan best, mens Samtext lover å fortsette med det de kan best – levere tekster i verdensklasse.

For Samtext ____________________

For kunden  ____________________

Det med liten skrift: Vi i Samtext benytter oss daglig av skrift i vårt arbeid. Skrift er et symbolsystem, brukt til å representere språklige uttrykk. For øvrig anvender vi både det latinske alfabetet og andre tegnsett i arbeidet med bearbeidelse av tekst. Arbeidet vi utfører kan også kalles skriving, altså kunsten å formidle gjennom tegn og symboler. Hyppig tenkte og uttalte ord i vårt kontorlandskap innbefatter font, komma, kolon, metafor, syntaks, ubestemt pronomen og punktum.

Go Back

Blogg

ARKIV

KOMMENTAR

There are currently no blog comments.